Прогнозування ефективності змагальної діяльності баскетболістів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Проведено аналіз показників ефективності ігрових дій гравця та команди в цілому під час змагальної діяльності баскетболістів. Зроблено прогноз динаміки змін в ігрових показниках в подальших іграх. Проведен анализ показателей эффективности игровых действий игрока и команды в целом во время соревновательной деятельности баскетболистов. Сделан прогноз динамики изменений игровых показателей в дальнейших играх. The analysis of the efficiency indicators of the player's and the team's game actions as a whole during the competitive activity of basketball players is carried out. A forecast of the dynamics of changes in game indicators in further games is made.
Опис
Ключові слова
баскетболісти, коефіцієнт ефективності, дії гравця, статистичні показники, студентські роботи, баскетболисты, коэффициент эффективности, действия игрока, статистические показатели, студенческие работы, basketball players, efficiency ratio, player actions, statistical indicators, student work
Цитування
Мусієнко А. В. Прогнозування ефективності змагальної діяльності баскетболістів / А. В. Мусієнко , Ж. О. Цимбалюк // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали II Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф. у рамках XV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10–11 груд. 2015 р., [Електронний ресурс] / Харків. держ. акад. фіз. культ. – Харків : ХДАФК, 2015. – С. 63–65.