Индивидуализация спортивной подготовки в боксе

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-11-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Анотація
В статье освещается тема индивидуализации спортивной подготовки в боксе. У статті висвітлюється тема індивідуалізації спортивної підготовки в боксі. The article highlights the topic of individualization of sports training in boxing.
Опис
Ключові слова
физическое воспитание, спортивная подготовка, бокс, індивідуалізація в спорті, фізичне виховання, спортивна підготовка, бокс, индивидуализация в спорте, physical education, sports training, boxing, individualization in sports
Цитування
Онищенко Б. О. Индивидуализация спортивной подготовки в боксе / Б. О. Онищенко, Л. Д. Вострокнутов // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів і молодих учених, Полтава, 26 лист. 2014 р. / Полт. нац.тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПНТУ, 2014. – С. 236–238.