НЕПАД – надії африканців на краще майбутнє

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Реалізація програми НЕПАД відбувається досить повільно, не зважаючи на багатомільярдні інвестиції в економіку Африки. Деякі спеціалісти вважають, що більше зусиль приділяється популяризації програми, а не реалізації реальних проектів. НЕПАД представляє собою альтернативу діяльності Африканського Союзу в економічній сфері, що впливає на малоефективність реалізації даної програми. Реализация программы НЕПАД происходит достаточно медленно, несмотря на многомиллиардные инвестиции в экономику Африки. Некоторые специалисты считают, что больше усилий уделяется популяризации программы, а не реализации реальных проектов. НЕПАД представляет собой альтернативу деятельности Африканского Союза в экономической сфере, что влияет на малоэффективность реализации данной программы. The implementation of the NEPAD program is quite slow, despite multibillion-dollar investments in the African economy. Some experts believe that more efforts are devoted to popularizing the program, rather than implementing real projects. NEPAD is an alternative to the activities of the African Union in the economic sphere, which affects the inefficiency of this program.
Опис
Ключові слова
африканські країни, Організації Африканської Єдності, НЕПАД, реалізація програми, африканские страны, Организации Африканского Единства, НЕПАД, реализация программы, eastern languages, african countries, African Unity, NEPAD, program implementation
Цитування
Беззубенко А. В. НЕПАД – надії африканців на краще майбутнє / А. В. Беззубенко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 352–356.