Порядок денний I Курултаю кримськотатарського народу 1917 року

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На І Курултаї вирішувалися державотворчі процеси. Лідерам кримських татар вдалося створити першу у світі мусульманську республіку. Проте натиск більшовиків залишив державотворчі прагнення кримських татар на папері. На I Курултае решались процессы государственного построения. Лидерам крымских татар удалось создать первую в мире мусульманскую республику. Однако натиск большевиков оставил государственное стремление крымских татар на бумаге. The processes of state building were decided at I Kurultai. The leaders of the Crimean Tatars managed to create the world's first Muslim republic. However, the onslaught of the Bolsheviks left the state desire of the Crimean Tatars on paper.
Опис
Ключові слова
І Курултай, кримськотатарський народ, студентські роботи, крымскотатарский народ, студенческие работы, I Kurultay, Crimean Tatar people, student work
Цитування
Топчій Д. С. Порядок денний I Курултаю кримськотатарського народу 1917 року / Д. С. Топчій // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 343–345.