Математика. Готуємося до ЗНО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво ТОВ ВБ «Інтелект України», друкарня ПП «Модем»
Анотація
Пропонований посібник призначений для учнів 5–6 класів, їх батьків та вчителів математики. Основна мета цього посібника — допомогти учням у повторенні та закріпленні тем, які вивчаються в 5–6 класах, а також у підготовці до ДПА та ЗНО. Посібник має 4 розділи, у яких стисло розглянуто основний навчальний матеріал за курс математики 5–6 класів та подано завдання різних видів. Предлагаемое пособие предназначено для учащихся 5-6 классов, их родителей и учителей математики. Основная цель этого пособия - помочь учащимся в повторении и закреплении тем, которые изучаются в 5-6 классах, а также в подготовке к ГИА и ЕГЭ. Пособие имеет 4 раздела, в которых кратко рассмотрены основной учебный материал за курс математики 5-6 классов и представлены задания разных видов.The proposed manual is intended for students in grades 5-6, their parents and mathematics teachers. The main purpose of this manual is to help students review and consolidate the topics that are studied in grades 5-6, as well as in preparation for the GIA and USE. The manual has 4 sections, in which the basic educational material for the course of mathematics of grades 5-6 is briefly considered and tasks of different types are presented.
Опис
Ключові слова
математика, ЗНО, 5-6 класи, Інтелект України, математика, ВНО, 5-6 классы, Интеллект Украины, мathematics, еxternal Evaluation, 5-6 grades, Intellect of Ukraine.
Цитування
Математика. Готуємося до ЗНО : 5–6 класи : зошит з друк. основою / І. В. Гавриш, С. О. Доценко, О. А. Горьков, С. Б. Скиба ; Наук.-пед. проєкт "Інтелект України". – Харків : Інтелект України, 2020. – 80 с.