Математика. 10 клас

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво ТОВ ВБ «Інтелект України», друкарня ПП «Модем»
Анотація
Пропонований посібник призначений для учнів 10 класів та вчителів математики. В 1 частині подано розробки уроків із алгебри та геометрії. З алгебри розглядаються теми «Числові множини. Дійсні числа», «Числові функції». З геометрії – «Основні поняття та аксіоми стереометрії», «Найпростіші задачі на побудову. Переріз многогранників». Матеріал подано в мінілекціях. Для повторення даються карти знань та QR-коди. Також у посібнику представлено додаткові завдання, завдання підвищеної складності. У розділі «Математика в смартфоні» наведено математичні програми та мобільні додатки. Предлагаемое пособие предназначено для учащихся 10 классов и учителей математики. В 1 части представлены разработки уроков по алгебре и геометрии. В алгебре рассматриваются темы «Числовые множества, Действительные числа »,« Числовые функции ». В геометрии - «Основные понятия и аксиомы стереометрии», «Простейшие задачи на построение. Сечение многогранников ». Материал представлен в минилекциях. Для повторения даются карты знаний и QR-коды. Также в пособии представлены дополнительные задания, задания повышенной сложности. В разделе «Математика в смартфоне» приведены математические программы и мобильные приложения. The proposed manual is intended for students in grade 10 and mathematics teachers. Part 1 presents the development of lessons in algebra and geometry. Algebra covers the topics "Number sets, Real numbers", "Number functions". In geometry - "Basic concepts and axioms of stereometry", "The simplest construction tasks. Section of polyhedra ". The material is presented in mini-lectures. Knowledge cards and QR codes are given for review. The manual also presents additional tasks, tasks of increased complexity. The section "Mathematics in Smartphone" contains mathematical programs and mobile applications.
Опис
Ключові слова
алгебра, геометрія, 10 клас, числові множини, числові функції, стереометрія, алгебра, геометрия, 10 класс, числовые множества, числовые функции, стереометрия, algebra, geometry, 10th grade, numerical sets, numerical functions, stereometry
Цитування
Математика. 10 клас : експерим. зошит з друк. основою : [у 9 ч.]. Ч. 1 / І. В. Гавриш, С. О. Доценко, О. А. Горьков, С. Б. Скиба ; Наук.-пед. проєкт "Інтелект України". – Харків : Інтелект України, 2020. – 104 с.