Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3962
Title: Вплив онлайн-освіти на розвиток національної економіки
Other Titles: Влияние онлайн-образования на развитие национальной экономики
The impact of online education on the development of the national economy
Authors: Мельникова, О. В.
Keywords: онлайн-освіта
ефективність
економічне розростання
знання
онлайн образование
эффективность
экономический рост
знания
онлайн-освіта
efficiency
economic growth
knowledge
Issue Date: 31-Jan-2020
Publisher: Східноукраїнський інститут економіки та управління
Citation: Мельникова О. В. Вплив онлайн-освіти на розвиток національної економіки / О. В. Мельникова // Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 31 січ. 2020 р. / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя : СІЕУ, 2020. – 38–41.
Abstract: У сучасному світі в епоху інформаційної революції найважливі-шими ресурсами виступають знання і вміння. Одним з найбільш значущих аспектів розвитку національної економіки є розширення можливостей для реалізації та вдосконалення людського капіталу. В современном мире в эпоху информационной революции важнейший шими ресурсами выступают знания и умения. Одним из наиболее значимых аспектов развития национальной экономики является расширение возможностей для реализации и совершенствования человеческого капитала. In the modern world in the era of the information revolution, the most important resources are knowledge and skills. One of the most important aspects of the development of the national economy is the expansion of opportunities for the realization and improvement of human capital.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3962
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.