Вплив онлайн-освіти на розвиток національної економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-01-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Східноукраїнський інститут економіки та управління
Анотація
У сучасному світі в епоху інформаційної революції найважливі-шими ресурсами виступають знання і вміння. Одним з найбільш значущих аспектів розвитку національної економіки є розширення можливостей для реалізації та вдосконалення людського капіталу. В современном мире в эпоху информационной революции важнейший шими ресурсами выступают знания и умения. Одним из наиболее значимых аспектов развития национальной экономики является расширение возможностей для реализации и совершенствования человеческого капитала. In the modern world in the era of the information revolution, the most important resources are knowledge and skills. One of the most important aspects of the development of the national economy is the expansion of opportunities for the realization and improvement of human capital.
Опис
Ключові слова
онлайн-освіта, ефективність, економічне розростання, знання, онлайн образование, эффективность, экономический рост, знания, онлайн-освіта, efficiency, economic growth, knowledge
Цитування
Мельникова О. В. Вплив онлайн-освіти на розвиток національної економіки / О. В. Мельникова // Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 31 січ. 2020 р. / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя : СІЕУ, 2020. – 38–41.