Герменевтика і екзегетика у творчості М. В. Гоголя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автор проаналізував герменевтику і екзегетику у творчості М. В. Гоголя. В данной статье автор проанализировал герменевтику и экзегетики в творчестве Н. В. Гоголя. In this article, the author analyzed hermeneutics and exegesis in the works of N.V. Gogol.
Опис
Ключові слова
філософія, герменевтика, екзегетика, творчість М. В. Гоголя, тлумачення, аспірантські роботи, философия, герменевтика, экзегетика, творчество Н. В. Гоголя, толкование, аспирантские работы, philosophy, hermeneutics, exegesis, creativity N. V. Gogol, interpretation, graduate work
Цитування
Михайлець Я. О. Герменевтика і екзегетика у творчості М. В. Гоголя / Я. О. Михайлець // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете», Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 71–81.