Сучасні проблеми трудової міграції молоді за кордон та шляхи їх вирішення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, економічний факультет
Анотація
У статті висвітлюється тема сучасної проблеми трудової міграції молоді за кордон та шляхи їх вирішення. В статье освещается тема современной проблемы трудовой миграции молодежи за границу и пути их решения. The article highlights the topic of the modern problem of labor migration of youth abroad and ways to solve them.
Опис
Ключові слова
економіка, трудова міграція, молодь, працевлаштування, студентські роботи, экономика, трудовая миграция, молодежь, трудоустройство, студенческие работы, economy, work migration, young people, employment, student work
Цитування
Рябуха А. В. Сучасні проблеми трудової міграції молоді за кордон та шляхи їх вирішення / А. В. Рябуха // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 53–54.