Природа соціального партнерства як система інтеграції інтересів різних суб'єктів трудових відносин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, економічний факультет
Анотація
У статті розкривається природа соціального партнерства як система інтеграції інтересів різних суб'єктів трудових відносин. В статье раскрывается природа социального партнерства как система интеграции интересов различных субъектов трудовых отношений. The article reveals the nature of social partnership as a system of integration of interests of various subjects of labor relations.
Опис
Ключові слова
економіка, соціальне партнерство, система інтеграції, трудові відносини, студентські роботи, экономика, социальное партнерство, система интеграции, трудовые отношения, студенческие работы, economy, social partnership, integration system, labor relations, student work
Цитування
Нагорний А. В. Природа соціального партнерства як система інтеграції інтересів різних суб'єктів трудових відносин / А. В. Нагорний // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 50.