Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3901
Title: Природа соціального партнерства як система інтеграції інтересів різних суб'єктів трудових відносин
Other Titles: Природа социального партнерства как система интеграции интересов различных субъектов трудовых отношений
The nature of social partnership as a system of integration of interests of different subjects of labor relations
Authors: Нагорний, А. В.
Нагорный, А. В.
Nagornyy, A.
Keywords: економіка
соціальне партнерство
система інтеграції
трудові відносини
студентські роботи
экономика
социальное партнерство
система интеграции
трудовые отношения
студенческие работы
economy
social partnership
integration system
labor relations
student work
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, економічний факультет
Citation: Нагорний А. В. Природа соціального партнерства як система інтеграції інтересів різних суб'єктів трудових відносин / А. В. Нагорний // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 50.
Abstract: У статті розкривається природа соціального партнерства як система інтеграції інтересів різних суб'єктів трудових відносин. В статье раскрывается природа социального партнерства как система интеграции интересов различных субъектов трудовых отношений. The article reveals the nature of social partnership as a system of integration of interests of various subjects of labor relations.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3901
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нагорний А. В.pdf308.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.