Синофобія як соціокультурне явище в сучасному світі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема синофобії як соціокультурного явища в сучасному світі. В статье освещается тема синофобии как социокультурного явления в современном мире. The article highlights the topic of sinophobia as a socio-cultural phenomenon in the modern world.
Опис
Ключові слова
східні мови, cинофобія, соціокультурні явища, нетерпимість, студентські роботи, восточные языки, cинофобия, социокультурные явления, нетерпимость, студенческие работы, eastern languages, synophobia, sociocultural phenomena, intolerance, student work
Цитування
Гончаренко Я. А. Синофобія як соціокультуне явище в сучасному світі / Я. А. Гончаренко, К. О. Огієнко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 179–181.