Виникнення медицини у стародавньому Китаї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Отже, поряд з впровадженням всіх досягнень сучасної медичної науки в новому Китаї використовується і все Цінне з багатої спадщини давньої китайської медицини. Следовательно, наряду с внедрением всех достижений современной медицинской науки в новом Китае используется и все Ценное богатого наследия древней китайской медицины. Consequently, along with the introduction of all the achievements of modern medical science in the new China, all the valuable rich heritage of ancient Chinese medicine is used.
Опис
Ключові слова
східні мови, виникнення медицини, стародавній Китай, хвороби, студентські роботи, восточные языки, возникновение медицины, древний Китай, болезни, студенческие работы, eastern languages, the emergence of medicine, Ancient China, illness, student work
Цитування
Усенко Д. А. Виникнення медицини у стародавньому Китаї / Д. А. Усенко, С. С. Науменко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 222–224.