Зростання міжнародної трудової міграції в Україні та шляхи вирішення проблеми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Стаття присвячена дослідженню зростання міжнародної трудової міграції в Україні і озвучені шляхи вирішення проблеми. Статья посвящена исследованию роста международной трудовой миграции в Украине и озвучены пути решения проблемы. The article is devoted to the study of the growth of international labor migration in Ukraine and ways to solve the problem are voiced.
Опис
Ключові слова
трудова міграція, вирішення проблеми, демографічна криза, студентські роботи, трудовая миграция, решение проблемы, демографический кризис, студенческие работы, work migration, solution, demographic crisis, student work
Цитування
Бабинцева К. В. Зростання міжнародної трудової міграції в Україні та шляхи вирішення проблеми / К. В. Бабинцева // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 11–12.