Інтернет-торгівля як елемент сучасної ринкової інфраструктури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Україна має всі шанси у майбутньому користуватись розвиненою мережею Інтернет-магазинів. Адже Інтернет-торгівля дає шанс як на розвиток і успіх молодих підприємців, і на підвищення ефективності продажу товарів великих підприємств у сфері виготовлення продукції промислового використання. Украина имеет все шансы в будущем пользоваться развитой сетью интернет-магазинов. Ведь Интернет-торговля дает шанс как на развитие и успех молодых предпринимателей, так и на повышение эффективности продажи товаров крупных предприятий в сфере производства продукции промышленного использования. Ukraine has every chance to use a developed network of online stores in the future. After all, Internet commerce gives a chance both for the development and success of young entrepreneurs, and for increasing the efficiency of the sale of goods of large enterprises in the production of industrial products.
Опис
Ключові слова
електронна комерція, інтернет-торгівля, ринкова інфраструктура, студентські роботи, электронная коммерция, интернет-торговля, рыночная инфраструктура, студенческие работы, e-commerce, internet trade, market infrastructure, student work
Цитування
Волошенюк Н. М. Інтернет-торгівля як елемент сучасної ринкової інфраструктури / Н. М. Волошенюк // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 87–88.