Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3772
Title: Інвестиційний клімат в економіці України та шляхи його покращення
Other Titles: Инвестиционный климат в экономике Украины и пути его улучшения
Investment climate in the Ukrainian economy and ways to improve it
Authors: Чихаріна, К. І.
Чихарина, К. И.
Chikharina, K.
Keywords: економіка
інвестиційний клімат
шляхи покращення
студентські роботи
экономика
инвестиционный климат
пути улучшения
студенческие работы
economy
investment climate
ways to improve
student work
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Citation: Чихаріна К. І. Інвестиційний клімат в економіці України та шляхи його покращення / К. І. Чихаріна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 67–68.
Abstract: Залучення іноземних інвестицій залишається однією з ключових проблем економіки України, а покращення інвестиційного клімату – ключовим моментом приваблення інвесторів. Привлечение иностранных инвестиций остается одной из ключевых проблем экономики Украины, а улучшение инвестиционного климата – ключевым моментом привлечения инвесторов. Attracting foreign investment remains one of the key problems of the Ukrainian economy, and improving the investment climate is a key point in attracting investors.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3772
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чихаріна К. І. pdf278.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.