Частота ядерних порушень еритроцитів карася звичайного (Carassius carassius l.) із різних водойом м. Люботин Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розраховано частоту ядерних порушень еритроцитів C. carassius з водойм міста Люботин Харківської області, які мають різний ступінь антропогенного навантаження. Встановлено, що частота ядерних порушень перевищує норму в червоних кров'яних клітинах особин з двох ставків, у які скидаються стічні води та відходи місцевого дріжджового заводу. Рассчитано частоту ядерных нарушений эритроцитов C. carassius из водоемов города Люботин Харьковской области, которые имеют разную степень антропогенной нагрузки. Установлено, что частота ядерных нарушений превышает норму в красных кровяных клетках особей из двух прудов, в которые сбрасываются сточные воды и отходы местного дрожжевого завода.The frequency of nuclear disturbances of erythrocytes C. carassius from the reservoirs of the city of Lyubotyn, Kharkiv region, which have different degree of anthropogenic loading, is calculated. It has been determined that the frequency of nuclear disturbances exceeds the norm in the red blood cells of individuals from two ponds, into which sewage drains and waste from a local yeast plant are discharged.
Опис
Ключові слова
еритроцити, мікроядерний тест, карась звичайний, Люботин, Харківська область, эритроциты, микроядерный тест, карась обыкновенный, Люботин, Харьковская область, erythrocytes, micronucleus test, Carassius carassius L., Lyubotin, Kharkiv region
Цитування
Данилова П. С. Частота ядерних порушень еритроцитів карася звичайного (Carassius carassiusl) із різних водойом м. Люботин Харківської області / П. С. Данилова, І. О. Ликова // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 75–78.