Вимоги Угоди про Асоціацію щодо трудових стандартів та рівень їхнього виконання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДРІДУ НАДУ
Анотація
Автор вказує, що виконання вимог Угоди щодо трудових прав знаходиться на низькому рівні, що, по-перше, уповільнює процес української євроінтеграції, по-друге, створює ризики прекарізації значної частини населення держави, особливо у сенсі розробки та подання на розгляд таких законопроєктів як проєкт Закону України «Про працю». Автор указывает, что выполнение требований Соглашения по трудовым правам находится на низком уровне, что, во-первых, замедляет процесс украинской евроинтеграции, во-вторых, создает риски прекаризации значительной части населения страны, в особенности в контексте разработки и представления на рассмотрение таких законопроектив как проект Закона Украины «О труде». The author points out that compliance with the requirements of the Agreement on Labor Rights is low, which, firstly, slows down the process of Ukrainian European integration, and secondly, creates risks of precarization of a large part of the population, especially in terms of drafting and submitting such drafts as Law of Ukraine "On Labor".
Опис
Ключові слова
прекаріат, трудове право, праця, прекариат, трудовое право, труд, precariat, labor law, labor
Цитування
Новіков Д. О. Вимоги Угоди про Асоціацію щодо трудових стандартів та рівень їхнього виконання / Д. О. Новіков // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали XVII регіон. наук.-практ. конф., Дніпро, 14 трав. 2020 р. / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: Л. Л. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – С. 104–106.