Про недоцільність запровадження дисциплінарних штрафів в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Ніка-Центр
Анотація
Запровадження дисциплінарних штрафів є антигуманним і недоцільним. При регулюванні трудової дисципліни перевага повинна віддаватись методам позитивного, а не негативного стимулювання. Введение дисциплинарных штрафов является антигуманным и нецелесообразным. При регулировании трудовой дисциплины предпочтение должно отдаваться методам положительного, а не отрицательного стимулирования. The imposition of disciplinary fines is inhuman and inappropriate. When regulating labor discipline, preference should be given to methods of positive rather than negative incentives.
Опис
Ключові слова
дисциплінарний штраф, дисциплінарна відповідальність, дисциплинарный штраф, дисциплинарная ответственность, disciplinary fine, disciplinary liability
Цитування
Лук'янчиков О. М. Про недоцільність запровадження дисциплінарних штрафів в Україні / О. М. Лук'янчиков // Правові відносини: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15 листоп. 2013 р. / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України ; [за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 133–136.