Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3695
Назва: Інтегрований підхід до формування еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя
Інші назви: Интегрированный подход к формированию эколого-валеологической компетентности будущего учителя
Integrated approach to the formation o f eco-valeological competence of future teacher
Автори: Дрожик, Л. В.
Щербак, І. М.
Ключові слова: методологія
інтеграція
інтегрований підхід
еколого-валеологічна компетентність
майбутній учитель
методология
интеграция
интегрированный подход
эколого-валеологическая компетентность
будущий учитель
methodology
integration
integrated approach
eco-valeological competence
future teacher
Дата публікації: 2015
Видавництво: Херсонський національний технічний університет
Бібліографічний опис: Дрожик, Л. В. Інтегрований підхід до формування еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя / Л. В. Дрожик, І. М. Щербак // Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ХНТУ, 2015. – Вип. 1 (12), т. 3. – С. 29–32.
Короткий огляд (реферат): У статті розкрито обгрунтування інтегрованого підходу у процесі формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів. Охарактеризовано онтологічну сутність таких наук як екологія та валеологія. Розглянута інтеграція як один з головних шляхів оновлення змісту еколого-валеологічної освіти. Приділено увагу введенню інтегрованих курсів з еколого-валеологічною проблематикою, які сприятимуть вдосконаленню предметної системи, поглибленню взаємозалежностей між дисциплінами. Наголошено на еколого-валеологізації природничих курсів шляхом уведення у програми інтегрованого еколого-валеологічного компонента, який дозволить сформувати у студентів узагальнене уявлення про навколишній світ та здоров'я людини, мислити власними категоріями, зіставляти узагальнені висновки з конкретними явищами. В статье раскрыто обоснование интегрированного подхода в процессе формирования эколого-валеологической компетентности будущих учителей.Охарактеризована онтологическая сущность таких наук ка экология и валеология. Рассмотрена интеграция как один из главных путей обновления содержания эколого-валеологического образования. Уделено внимание введению интегрированных курсов с эколого-валеологической проблематикой, способствующих совершенствованию предметной системы, углублению взаимосвязей и взаимозависимостей между дисциплинами. Отмечено эколого-валеологизацию естественных курсов путем введения в программы интегрированного эколого-валеологического компонента, который позволит сформировать у студентов обобщенное представление об окружающем мире и здоровьи человека, способность мыслить собственными категориями, сопоставлять обобщенные выводы с конкретными явлениями. The articl reveals the essence of the integrated approach in the process of forming eco-valeological competence of future teachers. Characterized ontological essence of such sciences as ecology and valeology. Considered integration as one of the main ways to update the content of eco-valeological education. Attention is paid to the introduction of integrated courses with eco-valeological issues that will contribute to the improvement of the subject system, deepen relationships and interdependencies between disciplines. Emphasized the eco-valeologization of natural courses by putting integrated eco-valeological component info the programs that will allow forming a generalized idea about the environment and human health, to think their own categories, to compare the findings with specific events.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3695
Розташовується у зібраннях:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дрожик Л. В., Щербак І. Л.pdf416.26 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.