Дисциплінарні стягнення: заходи відповідальності чи заходи впливу?

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-12-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Опис
Ключові слова
дисциплінарні стягнення, догана, звільнення, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний вплив, юридична відповідальність, примус, дисциплинарные взыскания, выговор, увольнение, дисциплинарная ответственность, дисциплинарное влияние, юридическая ответственность, принуждение, disciplinary action, rebuke, dismissal, disciplinary liability, disciplinary influence, legal liability, compulsion
Цитування
Лук'янчиков О. М. Дисциплінарні стягнення: заходи відповідальності чи заходи впливу? / О. М. Лук'янчиков // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : матеріали V Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпропетровськ, 13–14 груд. 2013 р. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; за заг. ред. В. І. Карпалюка, С. І. Полякова. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – С.179–181.