Показники та педагогічні основи створення еколого-орієнтованого освітнього середовища в загальноосвітній школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті досліджується теоретичне обгрунтування питання про педагогічні засади створення екологоорієнтованого освітнього середовища в загальноосвітній школі, визначення його показників. В статье исследуется теоретическое обоснование вопрос о педагогических основах создания эколого­ориентированной образовательной среды в общеобразовательной школе, определение его показателей. The paper deals with the researching of theoretical grouding the question about pedagogical foundations of ecological­directed educational environment creation at secondary school, determining its’ indicators.
Опис
Ключові слова
еколого­-орієнтоване середовище, школа, освіта, виховання, учитель, суб’єкт, эколого-ориентированная среда, школа, образование, воспитание, учитель, субъект, ecological-oriented environment, school, education, upbringing, teacher, subject
Цитування
Щербак І. М. Показники та педагогічні основи створення еколого-орієнтованого освітнього середовища в загальноосвітній школі / І. М. Щербак // Молодь і ринок. – 2015. – № 8 (127). – С. 46–51.