Вокальні вправи і розвиток голосового апарату студентів факультету мистецтв на заняттях постановки голосу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В доповіді проаналізовано досвід використання вокальних вправ на заняттях з постановки голосу у майбутніх викладачів мистецтв для всебічного розвитку елементів вокальної техніки. В докладе проанализирован опыт использования вокальных упражнений на занятиях по постановке голоса в будущих преподавателей искусств для всестороннего развития элементов вокальной техники. The report analyzes the experience of using vocal exercises in voice training for future art teachers for the full development of vocal techniques.
Опис
Ключові слова
вокальні вправи, вокальна техніка, спів, студентські роботи, вокальные упражнения, вокальная техника, пение, студенческие работы, vocal exercises, vocal technique, singing, student work
Цитування
Линь Ваньі. Вокальні вправи і розвиток голосового апарату студентів факультету мистецтв на заняттях постановки голосу / Ваньі Лінь, О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Освіта та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7-8 черв. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 147–148.