Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3676
Title: Особливості викладання вокалу в італійських школах бельканто
Other Titles: Особенности преподавания вокала в итальянских школах бельканто
Features of teaching vocals in Italian belcanto schools
Authors: Масич, Р. Ю.
Слепцова, О. В.
Keywords: вокал
італійські вокальні школи
бельканто
студентські роботи
вокал
итальянские вокальные школы
бельканто
студенческие работы
vocals
Italian vocal schools
belcanto
student work
Issue Date: 7-Jun-2019
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Масич Р. Ю. Особливості викладання вокалу в італійських школах бельканто / Р. Ю. Масич, О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Освіта та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 146–147.
Abstract: В доповіді аналізується досвід викладачів-маестро великих італійських вокальних шкіл. Підкреслено збіг завдань та методів виховання і співаків, і викладачів того часу із сучасною навчально-педагогічною практикою. В докладе анализируется опыт преподавателей-маэстро крупных итальянских вокальных школ. Подчеркивается совпадение задач и методов воспитания и певцов, и преподавателей того времени с современной учебно-педагогической практикой. The report analyzes the experience of masters of large Italian vocal schools. The coincidence of tasks and methods of education of singers and teachers of the time with modern teaching and pedagogical practice is emphasized.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3676
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.