Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3610
Title: Педагогічна діяльність проф. Я. Я. Полфьорова
Other Titles: Педагогическая деятельность проф. Я. Я. Полферова
Pedagogical activity prof. Ya. Polfеrov
Authors: Кузьмічова, В. А.
Keywords: Полфьоров Я. Я
педагогічна діяльність
музична освіта
Полферов Я. Я
педагогическая деятельность
музыкальное образование
Polfеrov Ya.
рedagogical activity
music education
Issue Date: 21-Jun-2019
Publisher: Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»
Citation: Кузьмічова В. А. Педагогічна діяльність проф. Я. Я. Полфьорова / В. А. Кузьмічова // Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 21–22 черв. 2019 р. / Упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистецтва ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 149–150.
Abstract: Доповідь присвячена спадщині видатного педагога проф. Я. Я. Полфьорова. Обґрунтовано, що, представлені проф. Я. Полфьоровим теоретичні положення й узагальнений досвід практичної навчально-виховної роботи в вищих навчальних педагогічних закладах можуть бути творчо використані в процесі викладання дисциплін музичного циклу в сучасних педагогічних закладах освіти. Доклад посвящен наследию выдающегося педагога проф. Я. Я. Полферова. Обосновано, что представленные проф. Я. Полферовим теоретические положения и обобщенный опыт практической учебно-воспитательной работы в высших учебных педагогических заведениях могут быть творчески использованы в процессе преподавания дисциплин музыкального цикла в современных педагогических учебных заведениях. The report is dedicated to the heritage of an outstanding teacher prof. I. Ya. Polfiorov. It is proved that the generalized experience of practical educational work of Y. Polfiorov in higher educational institutions can be creatively used in the process of teaching the disciplines of the musical cycle in modern pedagogical educational institutions
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3610
ISSN: 978-617-7845-00-2
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.