Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/358
Title: Протиставні синтаксичні конструкції як індикатори імплікатур у сучасному діалогічному дискурсі
Authors: Сидорова, М. О.
Keywords: діалогічний дискурс
імплікатура
реактивний хід
синтаксична конструкція
диалогический дискурс
импликатура
реактивный ход
синтаксическая конструкция
dialogic discourse
implicature
jet move
syntax
Issue Date: 2016
Publisher: ГО «Наукова філологічна організація «Логос»
Citation: Сидорова М. О. Протиставні синтаксичні конструкції як індикатори імплікатур у сучасному діалогічному дискурсі / Сидорова М. О. // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-14 травня 2016 р.). - Львів : Логос, 2016. - С. 114-115.
Abstract: Доповідь присвячена функціонуванню синтаксичних протиставних конструкцій у німецькомовному діалогічному дискурсі. Конструкції протиставлення належать до емоційних фразеошаблонів, що мають специфічну структуру та поділяються на дві групи. Першу групу складають такі конструкції, що ґрунтуються на мовному матеріалі ініціального ходу, до другої належать конструкції, що функціонують незалежно від мовного матеріалу ініціального ходу. Доклад посвящен функционированию синтаксических противопоставительных конструкцій в немецкоязычном диалогическом дискурсе. Конструкции противопоставления принадлежат к эмоциональным фразеошаблонам, которые обладают специфической структурой и которые можно разделить на две группы. Первую группу составляют такие конструкции, которые основываются на лексическом материале иницального хода, ко второй относятся конструкции, функционирующие вне зависимости от языкового материала инициального хода.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/358
Appears in Collections:Кафедра німецької філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сидорова_М.О._Тези.pdf399.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.