Протиставні синтаксичні конструкції як індикатори імплікатур у сучасному діалогічному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Наукова філологічна організація «Логос»
Анотація
Доповідь присвячена функціонуванню синтаксичних протиставних конструкцій у німецькомовному діалогічному дискурсі. Конструкції протиставлення належать до емоційних фразеошаблонів, що мають специфічну структуру та поділяються на дві групи. Першу групу складають такі конструкції, що ґрунтуються на мовному матеріалі ініціального ходу, до другої належать конструкції, що функціонують незалежно від мовного матеріалу ініціального ходу. Доклад посвящен функционированию синтаксических противопоставительных конструкцій в немецкоязычном диалогическом дискурсе. Конструкции противопоставления принадлежат к эмоциональным фразеошаблонам, которые обладают специфической структурой и которые можно разделить на две группы. Первую группу составляют такие конструкции, которые основываются на лексическом материале иницального хода, ко второй относятся конструкции, функционирующие вне зависимости от языкового материала инициального хода.
Опис
Ключові слова
діалогічний дискурс, імплікатура, реактивний хід, синтаксична конструкція, диалогический дискурс, импликатура, реактивный ход, синтаксическая конструкция, dialogic discourse, implicature, jet move, syntax
Цитування
Сидорова М. О. Протиставні синтаксичні конструкції як індикатори імплікатур у сучасному діалогічному дискурсі / Сидорова М. О. // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-14 травня 2016 р.). - Львів : Логос, 2016. - С. 114-115.