Педагогіка : силабус

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Опис
Ключові слова
педагогіка вищої школи, компетентнісне навчання, організація самостійної роботи, здобувачі вищої освіти, навчальні дисципліни, силабус, педагогика высшей школы, компетентностное обучение, организация самостоятельной работы, соискатели высшего образования, учебные дисциплины, силлабус, pedagogy of higher school, competency-based training, organization of independent work, higher education applicants, academic disciplines, syllabus
Цитування
Педагогіка : силабус [для спец. 014 Середня освіта, 025 Музичне мистецтво для підгот. магістрів] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; розробники: М. Е. Пісоцька, О. В. Тимченко, Л. П. Остапенко, Т. О. Олійник. – Харків : [б. в.], 2019. – 58 с.