Основні напрями державотворчої діяльності П. Скоропадського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статі наведено основні напрями державотворчої діяльності П. Скоропадського. В статье приведены основные направления государственной деятельности П. Скоропадского. The article describes the main directions of state activity of P. Skoropadsky.
Опис
Ключові слова
історія України, державотворча діяльність, гетьман Скоропадський, уряд, история Украины, государственная деятельность, гетман Скоропадский, правительство, history of Ukraine, state activity, hetman Skoropadsky, government
Цитування
Луценко М. В. Основні напрями державотворчої діяльності П. Скоропадського / М. В. Луценко // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 73–76.