Здобутки та прорахунки внутрішньої політики гетьманату П. Скоропадського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті розглядаються здобутки та прорахунки внутрішньої політики гетьманату П. Скоропадського. В данной статье рассматриваются достижения и просчеты внутренней политики гетманата П. Скоропадского. This article discusses the achievements and miscalculations of the domestic policy of Hetman P. Skoropadsky.
Опис
Ключові слова
історія України, внутрішня політика, гетьман Скоропадський, розвиток країни, студентські роботи, история Украины, внутренняя политика, гетман Скоропадский, развитие страны, студенческие работы, history of Ukraine, domestic policy, hetman Skoropadsky, country development, student work
Цитування
Завгородній С. О. Здобутки та прорахунки внутрішньої політики гетьманату П. Скоропадського / С. О. Завгородній // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 57–62.