Роль С. Єфремова у суспільно-політичному житті України за часів гетьманату П. Скоропадського та Директорії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізована та узагальнена роль С. Єфремова у суспільно-політичному житті України за часів гетьманату П. Скоропадського та директорії. Проанализирована и обобщена роль С. Ефремова в общественно-политической жизни Украины во времена гетманата П. Скоропадского и директории. The role of S. Efremov in the socio-political life of Ukraine during the time of Hetman P. Skoropadsky and the directory is analyzed and generalized.
Опис
Ключові слова
історія України, Єфремов С., гетьман Скоропадський, суспільно-політичне життя, студентські роботи, история Украины, Ефремов С., гетман Скоропадский, общественно-политическая жизнь, студенческие работы, history of Ukraine, Efremov S., hetman Skoropadsky, social and political life, student work
Цитування
Довганюк А. С. Роль С. Єфремова у суспільно-політичному житті України за часів гетьманату П. Скоропадського та директорії / А. С. Довганюк // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 40–46.