Реакція міжнародної спільноти на події 1917–1918 рр. в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є аналіз міжнародної реакції на події 1917 – 1918 рр. в Україні. Оскільки ці події тривали на завершальному етапі Першої світової війни, то ми звернули увагу на політику щодо України провідних на той час держав світу, зокрема США, Франції, Великобританії, Німеччини та Австро-Угорщини. Целью статьи является анализ международной реакции на события 1917 - 1918 гг. В Украине. Поскольку эти события продолжались на завершающем этапе Первой мировой войны, то мы обратили внимание на политику в отношении Украины ведущих в то время государств мира, включая США, Франции, Великобритании, Германии и Австро-Венгрии. The purpose of the article is to analyze the international reaction to the events of 1917 - 1918. In Ukraine. Since these events continued at the final stage of World War I, we drew attention to the policy towards Ukraine of the leading countries of the world at that time, including the USA, France, Great Britain, Germany and Austria-Hungary.
Опис
Ключові слова
міжнародна спільнота, історичні події, Українська революція, історіографія, международное сообщество, исторические события, Украинская революция, историография, international community, historical events, Ukrainian revolution, historiography
Цитування
Беззубенко А. В. Реакція міжнародної спільноти на події 1917–1918 рр. в Україні / А. В. Беззубенко // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 10–15.