Досвід впровадження дистанційного навчання в практику історичної освіти в українських ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Fundacja “Instytut Artes Liberales”, Warszawa
Анотація
В статті подається досвід Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди у впровадженні у практику освітньої діяльності елементів дистанційного навчання. Окрему увагу приділено специфіці дистанційного викладання історичних курсів. В статье дается опыт Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды во внедрении в практику образовательной деятельности элементов дистанционного обучения. Особое внимание уделено специфике дистанционного преподавания исторических курсов. The article is devoted to the experience of the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in introducing into the educational practice elements of distance learning. Attention is paid to the specifics of distance teaching of historical courses.
Опис
Ключові слова
вища освіта, дистанційне навчання, історичні дисципліни, Україна, высшее образование, дистанционное обучение, исторические дисциплины, Украина, higher education, distance learning, historical disciplines, Ukraine
Цитування
Бережна С. В. Досвід впровадження дистанційного навчання в практику історичної освіти в українських ВНЗ / С. В. Бережна, А. В. Беззубенко, Т. А. Олійник // Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти - ІІ. – Варшава : Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. – С. 338–346.