Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3494
Title: Досвід впровадження дистанційного навчання в практику історичної освіти в українських ВНЗ
Other Titles: Опыт внедрения дистанционного обучения в практику исторического образования в украинских вузах
The experience of introducing distance learning in the practice of historical education in Ukrainian universities
Authors: Бережна, С. В.
Беззубенко, А. В.
Олійник, Т. А.
Keywords: вища освіта
дистанційне навчання
історичні дисципліни
Україна
высшее образование
дистанционное обучение
исторические дисциплины
Украина
higher education
distance learning
historical disciplines
Ukraine
Issue Date: 2017
Publisher: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, Warszawa
Citation: Бережна С. В. Досвід впровадження дистанційного навчання в практику історичної освіти в українських ВНЗ / С. В. Бережна, А. В. Беззубенко, Т. А. Олійник // Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти - ІІ. – Варшава : Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. – С. 338–346.
Abstract: В статті подається досвід Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди у впровадженні у практику освітньої діяльності елементів дистанційного навчання. Окрему увагу приділено специфіці дистанційного викладання історичних курсів. В статье дается опыт Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды во внедрении в практику образовательной деятельности элементов дистанционного обучения. Особое внимание уделено специфике дистанционного преподавания исторических курсов. The article is devoted to the experience of the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in introducing into the educational practice elements of distance learning. Attention is paid to the specifics of distance teaching of historical courses.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3494
ISBN: 978-83-63636-66-1
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бережна С. В .pdf235.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.