Трагедія єврейського народу в період Другої світової війни на території Бахмута (Артемівська)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НТУ «ХПІ»
Анотація
Актуальністю даної теми виступає в першу чергу те, що Голокост, це те явище, яке принесло безліч невинних жертв, прізвища яких далеко не всі вдалося встановити. Ми повинні пам’ятати та вивчати такі масштабні трагедії, як Голокост, задля того, щоб ніколи не повторювати помилок минулого, виховувати толерантне ставлення до інших народів та етносів у молодого покоління, боротися звідсутністю толерантності, яка нажаль має місце і в сучасному суспільстві. Актуальностью данной темы выступает в первую очередь то, что Холокост, это то явление, которое принесло множество невинных жертв, фамилии которых далеко не все удалось установить. Мы должны помнить и изучать такие масштабные трагедии, как Холокост, для того, чтобы никогда не повторять ошибок прошлого, воспитывать толерантное отношение к другим народам и этносам у молодого поколения, бороться с отсутствием толерантности, которая, к сожалению имеет место и в современном обществе. The relevance of this topic is, first and foremost, the fact that the Holocaust is a phenomenon that has brought many innocent victims whose names not all have been able to establish. We need to remember and study such major tragedies as the Holocaust in order to never repeat the mistakes of the past, to cultivate a tolerant attitude towards other peoples and ethnicities in the younger generation, and to combat the lack of tolerance that is unfortunately present in modern society.
Опис
Ключові слова
Голокост, євреї, Друга світова війна, Бахмут, Артемівськ, студентські роботи, евреи, Вторая Мировая Война, Бахмут, Артемовск, студенческие работы, The Holocaust, Jews, World War II, Bakhmut, Artemovsk, student work
Цитування
Булгакова В. С. Трагедія єврейського народу в період Другої світової війни на території Бахмута (Артемівська) / В. С. Булгакова // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. студентів і аспірантів, Харків, 18–19 квіт. 2018 р. / Нац. тех. ун-т "Харків. політех. ін-т". – Харків : НТУ ХПІ, 2018. – С. 31–32.