Феномен творчості Арнольда Шенберга в руслі музичного мистецтва ХХ сторіччя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються особливості творчості видатного представника музичного експресіонізму А. Шенберга на прикладі кантати «Уцілілий з Варшави». В статье рассматриваются особенности творчества выдающегося представителя музыкального экспрессионизма А. Шенберга на примере кантаты «Уцелевший из Варшавы». Features of the famous music expressionist A. Schoenbergs work are described in this article as an example of cantata "A Survivor from Warsaw".
Опис
Ключові слова
музичний експресіонізм, Шенберг А., додекафонія, кантата «Уцілілий з Варшави», студентські роботи, музыкальный экспрессионизм, додекафония, кантата «Уцелевший из Варшавы», студенческие работы, music expressionism, Schoenberg A., dodecafonia, cantata "A Survivor from Warsaw", student work
Цитування
Шломін В. О. Феномен творчості Арнольда Шенберга в руслі музичного мистецтва ХХ сторіччя / В.О. Шломін, Л. І. Донченко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 87–90.