Класифікація фразеологізмів китайської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Фразеологія китайської мови потребує подальшого дослідження, плануємо взяти за основу класифікацію китайських вчених-лінгвістів для дослідження фразеологізмів китайської мови у гендерному напрямку. Фразеология китайского языка требует дальнейшего исследования, планируем взять за основу классификацию китайских ученых-лингвистов для исследования фразеологизмов китайского языка в гендерном направлении. Phraseology of the Chinese language requires further research, we plan to take the classification of Chinese linguists as a basis for the study of phraseological units of the Chinese language in the gender direction.
Опис
Ключові слова
східні мови, класифікація фразеологізмів, китайська мова, національний колорит, мовні стилі, восточные языки, классификация фразеологизмов, китайский язык, национальный колорит, языковые стили, eastern languages, classification of phraseological units, chinese, national character, language styles
Цитування
Сєкіна Н. Д. Класифікація фразеологізмів китайської мови / Н. Д. Сєкіна // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 96–98.