Метафора в китайських фразеологізмах, що позначає зовнішність людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається метафора в китайських фразеологізмах, що позначає зовнішність людини. В статье рассматривается метафора в китайских фразеологизмах, обозначающий внешность человека. The article discusses a metaphor in Chinese phraseological units, denoting the appearance of a person.
Опис
Ключові слова
східні мови, метафори, китайські фразеологізми, студентські роботи, восточные языки, метафоры, китайские фразеологизмы, студенческие работы, eastern languages, metaphors, chinese phraseological units, student work
Цитування
Вєтрова Д. Р. Метафора в китайських фразеологізмах, що позначає зовнішність людини / Д. Р. Вєтрова // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 38–40.