Питання формування культури голосу співака у сучасній вокальній практиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається питання формування культури голосу у сучасній вокальній практиці. Аналізується поняття «культура голосу співака». В статье рассматривается вопрос формирования культуры голоса в современной вокальной практике. Анализируется понятие "культура голоса исполнителя". The article deals with the formation of the voice culture in modern vocal practice. The concept of "singer's voice culture" is analyzed.
Опис
Ключові слова
сучасна вокальна практика, вокальна культура, співацький голос, студентські роботи, современная вокальная практика, вокальная культура, певческий голос, студенческие работы, modern vocal practice, vocal culture, singer's voice, student work
Цитування
Осіпок Д. І. Питання формування культури голосу співака у сучасній вокальній практиці / Д. І. Осіпок, О. В. Слепцова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 252–255.