Формування сценічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В структурі сценічної майстерності майбутніх вчителів музичного мистецтва важливими складовими є взаємозв'язок наступних частин: мотиваційно-регулятивної, комунікативно-поведінкової, креативно-продуктивної, сценічно-діяльнісної. Окреме місце надано сутності сценічній підготовці у структурі фахової майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва. В структуре сценического мастерства будущих учителей музыкального искусства важными составляющими являются следующие части: мотивационно-регулятивная, коммуникативно-поведенческая, креативно-производительная, сценически-деятельностная. Отдельное место предоставлено сущности сценической подготовки в структуре профессионального мастерства будущего учителя музыкального искусства. Important components in the structure of stage mastery of future music teachers are the interconnection of the following parts: motivational-regulatory, communicative-behavioral, creative-productive, stage-and-activity. A special place is given to the essence of stage preparation in the structure of professional skill of the future music teacher
Опис
Ключові слова
сценічна майстерність, професійна підготовка, вчитель музичного мистецтва, музично-естетичне навчання, студентські роботи, сценическое мастерство, профессиональная подготовка, учитель музыкального искусства, музыкально-эстетическое обучение, студенческие работы, рerforming arts, professional training, future music teacher, musical-aesthetic education, student work
Цитування
Сивокінь Р. А. Формування сценічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва / Р. А. Сивокінь, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 163–166.