Вплив музичного супроводу на суб`єктивну оцінку фізичного навантаження в ході тренувальних занять з художньої гімнастики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні експериментально доведено, що навантаження, яке випробовують гімнастки під час тренувальних занять з використанням музичного супроводу, вцілому сприймається як легше, ніж під час занять, проведених без музики. В исследовании экспериментально доказано, что нагрузки, которые испытывают гимнастки во время тренировочных занятий с использованием музыкального сопровождения, в целом воспринимается легче, чем во время занятий, проведенных без музыки. The study experimentally proved that the load experienced by gymnasts during training sessions using musical accompaniment, in general, is perceived more easily than during classes conducted without music.
Опис
Ключові слова
художня гімнастика, тренувальні заняття, фізичне навантаження, музичний супровід, гімнастки, художественная гимнастика, тренировочные занятия, физическая нагрузка, музыкальное сопровождение, гимнастки, rhythmic gymnastics, training sessions, exercise stress, musical accompaniment, gymnasts
Цитування
Кравчук Т. М. Вплив музичного супроводу на суб`єктивну оцінку фізичного навантаження в ході тренувальних занять з художньої гімнастики / Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, А. Є. Будянська // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту : матеріали Х Всеукр. наук. конф., Харків, 16 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковорди ; за ред О. М. Худолія. – Харків : ОВС, 2018. – Т. 10. – С. 50–53.