Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3293
Title: Дослідження впливу споживання газованого напою "COCA-COLA" на процеси мислення та уваги
Other Titles: Исследование влияния потребления газированного напитка "COCA-COLA" на процессы мышления и внимания
Study of the influence of consumption of carbonated drink "COCA-COLA" on the processes of thinking and attention
Authors: Артюшенко, В. В.
Мамотенко, А. В.
Коваленко, Л. П.
Keywords: увага
мислення
газований напій
внимание
мышление
газированный напиток
attention
thinking
carbonated drink
Issue Date: 15-May-2019
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Артюшенко В. В. Дослідження впливу споживання газованого напою "COCA-COLA" на процеси мислення та уваги / В. В. Артюшенко, А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко // Фізіологія – медицині, фармації та педагогіці: актуальні проблеми та сучасні досягнення : матеріали VI Всеукр. наук. конф. студ. та молод. вчених з фізіології з міжнар. участю, Харків, 15 трав. 2019 р. – Харків : ХНМУ, 2019. – С.5–8.
Abstract: Відомо, що газовані напої можуть стати причиною багатьох хвороб: алергія, астма, серцево-судинні захворювання, ожиріння. Доведено, що вживання "COCA-COLA" негативно впливає на процеси уваги та мислення: стійкість і концентрація довільної уваги мають тенденцію до зниження, швидкість переключення також вірогідно знижуються. Рівень логічно понятійного мислення за умови споживання газованого напою вірогідно знижується. Известно, что газированные напитки могут стать причиной многих болезней: аллергия, астма, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение. Доказано, что употребление "COCA-COLA" негативно влияет на процессы внимания и мышления: устойчивость и концентрация произвольного внимания имеют тенденцию к снижению, скорость переключения также достоверно снижаются. Уровень логично понятийного мышления при условии потребления газировки достоверно снижается. It is known that carbonated drinks can cause many diseases: allergies, asthma, cardiovascular diseases, obesity. It is proved that the use of "COCA-COLA" negatively affects the processes of attention and thinking: stability and concentration of voluntary attention tend to decrease, the switching speed is also significantly reduced. The level of logical conceptual thinking, provided that soda is consumed, is significantly reduced.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3293
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. СинельниковаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.