Значення просвітницької діяльності викладача музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто значення професійних вмінь, які реалізуються у формі просвітницької діяльності, як один з основних факторів діяльності викладача музичного мистецтва, що впливає на естетичний розвиток і розвиває музично-творчий потенціал учасників цього процесу. В статье рассмотрено значение профессиональных умений, которые реализуются в форме просветительской деятельности, как одного из основных факторов деятельности преподавателя музыкального искусства, который развивает эстетический и музыкально-творческий потенциал участников этого процесса. The article deals with the factors of the formation of the professional skills, implemented in the form of the educational activities, as one of the main factors of the music teacher, affecting the aesthetic development and developing the musical and creative potential of the participants in this process.
Опис
Ключові слова
музично-просвітницька діяльність, викладач музичного мистецтва, творча діяльність, студентські роботи, музыкально-просветительская деятельность, преподаватель музыкального искусства, творческая деятельность, студенческие работы, musical and educational activities, teacher of musical art, creative activity, student work
Цитування
Губанова О. Р. Значення просвітницької діяльності викладача музичного мистецтва / О. Р. Губанова, О. А. Кузнєцова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків,17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 193–197.