Дидактика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено тезисний виклад лекційного матеріалу, розробки практично-семінарських занять і зміст самостійної роботи студентів з курсу "Педагогіка. Дидактика". В пособии представлено тезисное изложение лекционного материала, разработки практических семинарских занятий и содержание самостоятельной работы студентов по курсу "Педагогика. Дидактика". The manual presents thesis presentation of the lecture material, the development of practical seminars and the content of students' independent work on the course "Pedagogy. Didactics".
Опис
Ключові слова
дидактика, процес навчання, види навчання, методи навчання, підготовка вчителів, формування особистості дитини, процесс обучения, виды обучения, методы обучения, подготовка учителей, формирование личности ребенка, didactics, types of training, teaching methods, teacher training, forming a child's personality, процесс обучения, learning process
Цитування
Башкір О. І. Дидактика : навч.-метод. посіб. / О. І. Башкір, С. О. Васильєва, Т. М. Собченко ; ХНПУ ім Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 163 с.