Діджиталізація математичної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Оцінено стан діджиталізації (використання цифрових технологій) в математичній освіті. Узагальнено успішний світовий досвід, висвітлено проблеми діджиталізації в математичній освіті. В тезах визначено ступінь інституційного забезпечення стимулювання розвитку діджиталізації в математичній освіті. Оценено состояние диджитализации (использование цифровых технологий) в математическом образовании. Обзор успешного мирового опыта, а также освещены проблемы диджитализации в математическом образовании. В тезисах определена степень институционального обеспечения стимулирования развития диджитализации в математическом образовании. The state of digitalization (the use of digital technologies) in mathematical education is estimated. A review of successful international experience, as well as the problems of digitalization in mathematical education. The thesis defines the degree of institutional support for stimulating the development of digitalization in mathematical education
Опис
Ключові слова
е-навчання, діджиталізація, цифрові технології, математична освіта, студентські роботи, электронное обучение, диджитализация, цифровые технологии, математическое образование, студенческие работы, e-learning, digitalization, digital technology, math education, student work
Цитування
Ушакова Т. В. Діджиталізація математичної освіти / Т. В. Ушакова // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 236–239.