Вокальна освіта – вагома складова професійної підготовки майбутнього викладача мистецтв

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В доповіді виокремлено напрями розвитку співацького голосу студентів факультетів мистецтв на заняттях з постановки голосу. Розкрито логіку їх взаємозв'язку та взаємопроникнення один в одного. Розглянуто вокально-технічний напрям вокальної підготовки студентів. В докладе выделены направления развития певческого голоса студентов факультетов искусств на занятиях по постановке голоса. Раскрыто логику их взаимосвязи и взаимопроникновения друг в друга. Рассмотрено вокально-техническое направление вокальной подготовки студентов. The report highlights the directions of development of the singing voice of students of the faculties of arts in the classes of voice production. The logic of their interconnection and interpenetration into each other is revealed. The vocal and technical direction of vocal preparation of students is considered.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, професійна підготовка, вокальна освіта, вокальне виконавство, студентські роботи, музыкальное искусство, профессиональное образование, вокальное образование, вокальное исполнительств, студенческие работы, musical art, vocational training, vocal education, vocal performancestudent, student work
Цитування
Солонченко А. Р. Вокальна освіта – вагома складова професійної підготовки майбутнього викладача мистецтв / А. Р. Солонченко, О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Освіта та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 149–150.