Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3163
Title: Традиції формування вокального стилю «bel canto»
Other Titles: Традиции формирования вокального стиля «bel canto»
Traditions of formation of vocal style «bel canto»
Authors: Золотарьова, М. Р.
Кузьмічова, В. А.
Keywords: вокальні стилі
bel canto
студентські роботи
вокальные стили
bel canto
студенческие работы
vocal styles
bel canto
student work
Issue Date: 10-May-2019
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Золотарьова М. Р. Традиції формування вокального стилю «bel canto» / М. Р. Золотарьова, В. А. Кузьмічова // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 116–119.
Abstract: В статті досліджено історію зародження та особливості розвитку стилю «bel canto», в історико-культурному контексті, а також формування цього стилю з точки зору естетичного сприйняття, розвитку його художніх тенденцій, творчого потенціалу та потреб аудиторії. В статье исследована история зарождения и особенности развития стиля «bel canto», в историко-культурном контексте, а также формирование этого стиля с точки зрения эстетического восприятия, развития его художественных тенденций, творческого потенциала и потребностей аудитории. The article explores the history of origin and peculiarities of the development of the bel canto style, in the historical and cultural context, as well as the formation of this style in terms of aesthetic perception, development of its artistic tendencies, creative potential.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3163
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.