Етнонаціональна політика гетьманату П. Скоропадського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Теоретично проаналізовані аспекти eтнонаціональнoї політики гетьманату П. Скоропадського. Теоретически проанализированы аспекты eтнонациональнoй политики гетманата П. Скоропадского. Theoretically analyzed aspects of ethnic policy of the hetman P. Skoropadsky.
Опис
Ключові слова
історія України, етнонаціональна політика, гетьман Скоропадський, українська нація, история Украины, этнонациональная политика, гетман Скоропадский, украинская нация, history of Ukraine, ethnic policy, hetman Skoropadsky, Ukrainian nation
Цитування
Гончарова О. С. Етнонаціональна політика гетьманату П. Скоропадського / О. С. Гончарова // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 27–33.