Мовний образ міста в поезії В. Голобородька

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
СИБПРИНТ
Анотація
У статті аналізуються топонімічні засоби вираження мовного простору в поезії В. Голобородька. Досліджується система просторової організації лірики автора на прикладі топонімічних засобів вираження реалістичного, ідилічного простору і різних явищ, що його визначають. Розглядаються питання про традиції та новаторство, динаміку розвитку мовного образу світу поету. В статье анализируются топонимические средства выражения языкового пространства в поэзии В. Голобородько. Исследуется система пространственной организации лирики автора на примере топонимических средств выражения реалистического, идиллического пространства и различных явлений, которые его определяют. Рассматриваются вопросы о традиции и новаторстве, динамике развития языкового образа мира поэта.
Опис
Ключові слова
мовний образ світу, простір, ойконім, урбанонім, языковой образ мира, пространство, ойконим, урбаноним, language image of the world, space, oikonym, urbanonim
Цитування
Шленьова М. Г. Мовний образ міста в поезії В. Голобородька / М. Г. Шленьова // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты : сб. материалов IV Междунар. научно-практ. конф. / под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : СИБПРИНТ, 2013. – С.243-246.