КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ, В ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-04-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Анотація
В тезисах висвітлюється, в чому полягає різниця між копінг-поведінкою та механізмами психологічного захисту. В тезисах освещается, в чем состоит разница между копинг-поведением и механизмами психологической защиты. The theses highlight the difference between coping behavior and psychological defense mechanisms.
Опис
Ключові слова
копінг-поведінка, механізми психологічного захисту, механізми опанування, психологічний дискомфорт, копинг-поведение, механизмы психологической защиты, механизмы освоения, психологический дискомфорт, coping behavior, psychological defense mechanisms, development mechanisms, psychological discomfort
Цитування
Обухова Н. О. Копінг-стратегії та механізми психологічного захисту, в чому відмінність / Н. О. Обухова // Психологія в сучасному світі : матеріали наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених, Харків, 4–5 квітня 2019 р. – Харкір, 2019.