Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3012
Title: Використання мнемотехнології в процесі формування кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку
Other Titles: Использование мнемотехнологии в процессе формирования количественных представлений у детей старшего дошкольного возраста
The use of mnemotechnology in the process of forming of quantitative ideas in children of senior preschool age
Authors: Бондар, С. Г.
Масюк, О. М.
Бондар, С. Г.
Масюк, Е. М.
Bondar, S. H.
Masiuk, O. M.
Keywords: мнемотехніка
мнемоніка
педагогічна мнемотехнологія
мнемотехнологічні прийоми
асоціації
кодування інформації образами
мнемотехника
мнемоника
педагогическая мнемотехнология
мнемотехнологические приемы
ассоциации
кодирование информации образами
mnemotechny
mnemonics
pedagogical mnemotechny
mnemotechnical tools
associations
visual encoding information
Issue Date: 2019
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Бондар С. Г. Використання мнемотехнології в процесі формування кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку / С. Г. Бондар, О. М. Масюк // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2019. - Вип. 16. - С. 145-151.
Abstract: У статті розкривається сутність мнемотехнології як сукупності прийомів ефективного запам'ятовування нової інформації при формуванні кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. В статье раскрывается сущность мнемотехнологии как системы приемов эффективного запоминания новой информации при формировании количественных представлений у детей старшего дошкольного возраста. This article reveals the essence of mnemotechnology as a system of primes for effective memorization of new information in the formation of quantitative ideas in children of senior preschool age.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3012
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондар, Масюк. Використання мнемотехнології.pdf3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.