Права членів родини і права сім'ї – новий погляд на зміст громадянської освіти батьків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Центр демократичного лідерства", Національний університет «Острозька академія»
Анотація
Стаття присвячена змісту батьківської освіти в ЗНЗ та ДНЗ – правам членів родини в сім’ї, усвідомленому і відповідальному батьківству як меті роботи з батьками класних керівників, класоводів і вихователів ДНЗ. Визначено сутність усвідомленого і відповідального батьківства, їх спільне і відмінне, зміст. Подано перелік батьківських і життєвих вмінь, сімейних цінностей, прав та обов’язків членів родини, прав сім’ї. Статья посвящена содержания родительского образования в ОУЗ и ДУЗ - правам членов семьи в семье, осознанном и ответственному отцовству как цели работы с родителями классных руководителей, классовода и воспитателей ДОУ. Определена сущность осознанного и ответственного отцовства, их общее и отличное, содержание. Перечислены родительских и жизненных умений, семейных ценностей, прав и обязанностей членов семьи, прав семьи. The article deals with the content of parents’ education in different educational institutions (schools and daycare centers). Particularly the concepts of family rights, responsibility of parents as an aim of the cooperation between class masters and parents are emphasized. The author defines and compares the notions of conscious and responsible parenthood, as well as offers the list of parents’ capabilities, family values, rights and duties of family members and family rights.
Опис
Ключові слова
права членів родини, права сім’ї, усвідомлене батьківство, відповідальне батьківство, права членов семьи, права семьи, осознанное отцовство, ответственное отцовство, family rights, rights of family members, responsible parenthood, informed parenthood
Цитування
Трубавіна І. М. Права членів родини і права сім'ї – новий погляд на зміст громадянської освіти батьків / І. М. Трубавіна // Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід : матеріали Першої наук.-практ. конф., Острог, 19 черв. 2013 р. / [редкол.: І. Пасічник (голов. ред.) та ін.] ; ГО "Центр демократ. лідерства" ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Вид-во Нац. ун-ту Острозька академія, 2013. – С. 75–83.