Запорізька Січ – осередок створення першої державно-правової доктрини України

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкриваються традиційні засади і зміст козацької державно-правової доктрини в Конституції 1710 року як першої в окремій історії України від давнішої русько-слов’янської православної основи. В статье раскрываются традиционные основы и содержание казацкой государственно-правовой доктрины в конституции 1710 года в качестве первой в отдельной истории Украины от древней русско-славянской православной основы. The article reveals the traditional principles and content of the Cossack state-legal doctrine in the Constitution of 1710 as the first in the separate history of Ukraine since the ancient Russo-Slavic Orthodox foundation.
Опис
Ключові слова
Запорізька Січ, державноправова доктрина, народоправство, Запорожская Сечь, государственноправовая доктрина, народное правление, Zaporizhzhya Sich, state law doctrine, popular government
Цитування
Горбань В. І. Запорізька Січ – осередок створення першої державно-правової доктрини України / В. І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Право. – Харків : ХНПУ, 2009. – Вип. 11. – С. 18–28.